Mentalbeskrivning 2006-04-22

I strålande sol åkte vi till Alingsås där Per-Arne Jadepalm mentalbeskrev Ludde. Tusen tack för skjutsen Låtta!

Bilder finns i galleriet.

Mentalbeskrivning

37 bild(er)

MH Ludde jämfört med rasen

Siffrorna inom parentes anger snittet för rasen för 2005

Stort sett gick det som jag trodde. Han är lite rädd ibland, men han tycker alltid om att träffa nya människor (om de inte har vita lakan på sig).

1

2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning

(3.9)
Avvisar kontakt, morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT
Samarbete

(3.6)
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren.. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Hantering

(3.5)
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
Kommentar: Som jag trodde, Ludde är öppen och gillar att bli kelad med. Att det var någon annan som höll i kopplet bekom honom inte, det gick lika bra att nosa ändå, men var inte heller särskilt spännande. (Det fanns ju inget godis 😉 Vi fick dock beröm för att han gick fint i kopplet och inte drog som en tok. Stämmer bra med rassnittet.
2a. LEK 1
Leklust

(3.9)
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar lång- samt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt.. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK 1
Gripande

(3.3)
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c. LEK 1
Gripande och dragkamp

(3.1)
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper.
Kommentar: Det tar en stund att ”busa upp” honom, men sen tycker han det är kul. Han kommer igång långsammare än rassnittet, men greppar och kampar mer.
3a 1. JAKT
Förföljande

(3.2)
Startar inte. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a 2. JAKT
Förföljande

(3.4)
Startar inte. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b 1. JAKT
Gripande

(2.3)
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder.
3b 2. JAKT
Gripande

(2.5)
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder.
Kommentar: Vi har ju tränat att han inte ska knalla, så det här var ett spännande moment. Jag fick dock lov att säga ok och då sprang han efter. Jag blev lite förvånad över att han inte greppade den, vilket dock stämmer bra med rassnittet.
4. AKTIVITET
(3)
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
Kommentar: Jag förstår mig inte riktigt på bedömningen, men jag tyckte Ludde skötte sig på ett sätt som jag vill, dvs att han tittar runt lite och sen lägger sig ner. När han lagt sig ner började han tugga på några pinnar som låg där (jag tror Ludde tyckte bäst om det här momentet, en hel skog full med pinnar). Långt ifrån rassnittet…
5a. AVSTÅNDSLEK
Intresse
(3)
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVSTÅNDSLEK
Hot / aggressivitet

(1.1)
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.
5c. AVSTÅNDSLEK
Nyfikenhet

(3.3)
Går inte fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figurant med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVSTÅNDSLEK
Leklust

(2.7)
Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e. AVSTÅNDSLEK
Samarbete

(2.2)
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
Kommentar: En kul människa i skogen tyckte Ludde och sprang direkt ut för att undersöka. Nyfiknare och mer samarbetsvillig än rassnittet.
6a. ÖVERRASKNING
Rädsla

(3.3)
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKNING
Hot / aggressivitet

(1.9)
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

(2.4)
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

(2.4)
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge el. liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge el. tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse

(1.9)
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
Kommentar: Overallen var väldigt läskig. Ludde ställde sig en bit bakom mig och skällde som bara den (han som i princip aldrig skäller annars). Inte förrän overallen lagts ner och jag satt mig var det ok att kolla på den. Han hade koll på att den fanns där när vi gick förbi och ville verkligen inte hälsa på den mer. Lite räddare och mindre nyfiken på det skumma än rassnittet.
7a. LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

(2.9)
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet

(3.5)
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla

(1.8)
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse

(1.9)
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
Kommentar: Skrammel är inte favoriten, men jag tycker att han klarade det bra. Han sprang inte iväg, men det tog en liten stund innan han ville nosa på det. Här följer han rassnittet.
8a. SPÖKEN
Hot/aggressivitet

(2.3)
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll

(3.8)
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan, båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla

(3.4)
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen. Alt. flyr.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

(2.6)
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid. Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt

(3.6)
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid. Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla.
Kommentar: Spökena var riktigt otäcka. De fick komma lite framåt, men sen började morra och skällde han konstant tills de stannat framme hos oss och jag tagit av luvorna. Han ville inte heller komma fram förrän båda spökena tagit av sig helt. Det ska helt enkelt inte finnas vita saker i skogen. Vanliga tjejer som klappar honom utan lakan går däremot bra. Spöken var helt enkelt inte hans grej, något som övriga rasen inte hade lika stora problem med.
9a. LEK 2
Leklust

(3.6)
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.. Startar snabbt, leker aktivt, . Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2
Gripande

(3.1)
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
Kommentar: På slutet blev han väldigt trött och ville inte leka mer. Rassnittet verkar ha blivit mer leksugna till på slutet, men inte Ludde.
10. SKOTT
(2)
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. förare avstår skott.
Kommentar: Jag trodde inte han skulle få en etta här eftersom vi haft skotträning på apporteringen och då händer det ju ofta något en bit bort som han måste ha koll på. Han är i vilket fall inte det minsta rädd utan kollar bara in vad som händer. Under rassnittet.

Ett svar på ”Mentalbeskrivning 2006-04-22”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.