Lucka 16: Gå fint i kopplet

Jag tycker nog att koppelträning är det som är absolut mest tålamods- och tidskrävande att träna. Det gäller att vara väldigt konsekvent när man tränar koppelgåendet. Anledningen till att hunden drar i kopplet är att det lönat sig för den att dra i kopplet, dvs den har kommit dit den vill. Om hunden drar, stanna eller gå åt andra hållet så att hunden lär sig att det inte lönar sig att dra i kopplet. Kombinera det med att belöna hunden när kopplet är slakt och belöna hunden då den följer efter dig när du byter riktning. Gör många tempoväxlingar så att det blir roligare för hunden att följa efter dig. Träna korta pass åt gången och låt hunden pausa mellan passen. Börja gärna träningen efter att hunden fått springa av sig så blir det mycket lättare för den att lyckas.

Avslappnad promenad
Min målbild för koppelgåendet

Innan hunden lärt sig gå i koppel, och när du inte orkar träna, är det bra om du använder t ex en sele så att både du och hunden kan slappna av. Då är det alltså ok att hunden drar eftersom ni inte tränar just då. Det finns olika varianter av selar. Undvik så kallade ”gå fint-selar” eftersom de går ut på att tillfoga hunden smärta då den drar (den har band som går ner mellan frambenen som skär in i armvecken när hunden drar. Vad jag har sett av dem så drar hunden oftast i alla fall, vilket kan få till följd (förutom att det gör ont på hunden) att den får sår i armveckan, så att det gör ännu mer ont).

Selar med frontknäppe kan vara bra att använda för att hunden inte ska dra. Den gör så att hunden ”vänds om” mot föraren om den drar i kopplet. Dvs om den drar kommer den inte framåt som den hade tänkt sig.


Nosgrimma (t ex gentle leader) är ett bra sätt att kunna ha kontroll på hunden innan den lärt sig gå i koppel, eller i situationer där det är viktigt att hunden absolut inte drar (t ex när det är väldigt halt…). Många hundar tycker nosgrimman är lite obehaglig till att börja med, lägg därför lite extra energi på att lära hunden acceptera nosgrimman. Det första jag gör är att lära hunden ta på sig nosgrimman själv. Med hjälp av ”näbbtargeten” (som jag skrivit om tidigare) blir det enkelt att få hunden att sätta in huvudet i öglan. När hunden kan ha grimman på sig belönar jag den ofta när den går fint och inte försöker ta av sig grimman. Hunden kan även få ha grimman på sig när den t ex äter för att vänja sig vid den i samband med något trevligt (mat). Tänk på att undvika häftiga ryck när hunden har nosgrimman på sig. Korta upp kopplet om hunden börja springa runt, och använd inte nosgrimman tillsammans med flexikoppel.

Silky leash går ut på att lära hunden att gå undan för tryck i kopplet. När kopplet sträcks talar det alltså om för hunden att den ska gå åt andra hållet (stanna/minska tempot) för att få kopplet slakt igen. Detta kan med framgång kombineras med tempoväxlingsövningarna och att belöna hunden när kopplet är slakt.

Dagens fråga: Hur har du lärt din hund gå i koppel?

Dagens utmaning: Om du släpper din hunds koppel när ni är ute och går, vad gör din hund då? Har den koll på dig och stannar/följer efter dig om du går åt andra hållet eller fortsätter den bara i sin egen värld?