Seeker mentalbeskrivning

IMG_5854Igår åkte vi ner till Falkenberg för att mentalbeskriva Seeker, och det skötte han med den äran så nu har han känd mental status och får starta i brukset 🙂

Jag är jättenöjd med att han verkar ha mognat de senaste månaderna (jämför med BPH- insatsen här), och egentligen bara förvånad över hur han reagerade på spökena – dem trodde jag han skulle skälla ut.

 

Siffrorna inom parentes är rassnittet från 2005, jag kopierade protokollet från Luddes MH 😉 Jag ska uppdatera med spindlar så fort SKK lagt ut resultaten på sin sida.

  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning

(3.9)
Avvisar kontakt, morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT
Samarbete

(3.6)
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren.. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Hantering

(3.5)
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
Kommentar: Som jag trodde, Seeker gillar nya människor men nya gräsmattor är nästan roligare 😉 Och så vill han gärna ha koll på var jag är.
2a. LEK 1
Leklust

(3.9)
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar lång- samt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt.. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK 1
Gripande

(3.3)
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c. LEK 1
Gripande och dragkamp

(3.1)
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper.
Kommentar: Leka är superskoj! Fortfarande tur att avlämningarna inte ingår i bedömningen 😉
3a 1. JAKT
Förföljande

(3.2)
Startar inte. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a 2. JAKT
Förföljande

(3.4)
Startar inte. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b 1. JAKT
Gripande

(2.3)
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder.
3b 2. JAKT
Gripande

(2.5)
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder.
Kommentar: Första gången missade han vad som hände och hade bara en minnesbild av leksaken som figuranten hade kastat på ängen tidigare – den fanns dock inte kvar där när han sprang för att kolla 😉 Andra gången sprang han efter och greppade. Här kom han tillbaka nästan hela vägen, det gillade jag 🙂 (avlämningarna går åt lite rätt håll iaf 😉 )
4. AKTIVITET
(3)
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
KommentarDen här var jag riktigt, riktigt nöjd med. Vi har jobbat mycket med att slappna av när jag slappnar av och här gjorde han det så fint. Först stod han och kollade lite, sedan (efter 10-15 sekunder) satte han sig ner och satt vid min sida i två minuter, därefter la han sig ner.
5a. AVSTÅNDSLEK
Intresse
(3)
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVSTÅNDSLEK
Hot / aggressivitet

(1.1)
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.
5c. AVSTÅNDSLEK
Nyfikenhet

(3.3)
Går inte fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figurant med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVSTÅNDSLEK
Leklust

(2.7)
Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e. AVSTÅNDSLEK
Samarbete

(2.2)
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
Kommentar: Superskoj med folk i skogen tyckte Seeker. Även om det inte ingår i bedömningen gillar jag att han satt kvar vid min sida och inte stack ens när jag tog ett steg framåt. Sedan sa figuranten något och då var han tvungen att sticka iväg 😉 Han lekte intensivt och snodde sedan med sig leksaken. Hade jag lockat på honom där hade han nog kommit till mig med den, men när jag inte gjorde det kollade han in publiken och lämnade leksaken där för att kolla in skogen istället.
6a. ÖVERRASKNING
Rädsla

(3.3)
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKNING
Hot / aggressivitet

(1.9)
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

(2.4)
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

(2.4)
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge el. liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge el. tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse

(1.9)
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
Kommentar: Väldigt fin reaktion tycker jag. Overallen överraskade honom, sedan var den tråkig och han kollade in skogen istället. När jag gick närmre och verkade tycka den var intressant kom han tillbaka och kollade in den. Ingen kvarstående rädsla (eller intresse för den delen, den var överspelad helt enkelt)
7a. LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

(2.9)
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet

(3.5)
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla

(1.8)
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse

(1.9)
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
Kommentar: Finns det något bättre än ljud? På samma sätt som på BPH:t var han framme och kollade nästan innan ljudet var slut. Ingen kvarvarande rädsla eller intresse – over and out 🙂
8a. SPÖKEN
Hot/aggressivitet

(2.3)
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll

(3.8)
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan, båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla

(3.4)
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen. Alt. flyr.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

(2.6)
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid. Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt

(3.6)
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid. Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla.
Kommentar: Spökena var tråkiga. Här blev jag väldigt förvånad över hans reaktion, jag trodde han skulle skälla ut dem efter noter som han gjorde med de läskiga figurerna på BPH:t, men här ignorerade han dem (fast han hade stenkoll på att de var där, han vara bara inte intresserad av dem). Hälsa på dem kunde han dock tänka sig att göra när jag var intresserad av dem.
9a. LEK 2
Leklust

(3.6)
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.. Startar snabbt, leker aktivt, . Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2
Gripande

(3.1)
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
Kommentar: Mer lek, tjoho! Seeker är alltid redo för mer lek helt enkelt 🙂
10. SKOTT
(2)
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. förare avstår skott.
Kommentar: Vi har inte tränat så mycket med skott så han har ingen förväntan på skott än. Han tittar till lite intresserat men fortsätter sedan med det han höll på med oavsett om det är lek eller bara ”vara”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.